Investeringsproces

Udvælgelsen af aktierne til investeringsforeningens portefølje sker på bagrund af en fast investeringsproces, der bygger på en unik model, udarbejdet af Bjarne Jensen gennem de seneste 25 år.

Modellen som hedder StockR8, har et overordnet formål – at finde de selskaber i verden, som gennem en langt årrække har vist, at:

right-arrowselskabet er blandt de bedste til at tjene penge
right-arrowselskabets finansielle styrke er blandt de højeste i verden
right-arrowselskabet kan gentage resultaterne stabilt, år efter år

En portefølje af kvalitetsselskaber

StockRate Invests portefølje består dermed udelukkende af kvalitetsselskaber fra hele verden, som stabilt over en langt årrække har været nogle af de bedste til at tjene penge, og som har en stærk økonomi.

En detaljeret beskrivelse af investeringsprocessen

En detaljeret beskrivelse af investeringsprocessen er tilgængelig på StockRate Asset Managements hjemmeside, stockrate.dk/unik-model/.