Oprettelse af medlemsportal

Bestyrelsen for Investeringsforeningen StockRate Invest opfordrer samtlige af foreningens investorer til at blive navnenoteret og registrere sig på foreningens Medlemsportal. Læs mere om medlemsportalen her: http://stockrateinvest.dk/medlemsportal/

25. august 2017|

Fondsbørsmeddelelse: Halvårsrapport 2017

Bestyrelsen for Investeringsforeningen StockRate Invest har den 17. august d. å. afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkendte halvårsrapporten for 1. halvår 2017 for foreningen. Rapporten, der ikke er revideret, er vedhæftet denne meddelelse.

Læs fondsbørsmeddelelsen her

Læs halvårsrapporten her

18. august 2017|

Referat af generalforsamling

Torsdag den 27. april blev der afholdt ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen StockRate Invest.

Du kan hente referatet her:

4. maj 2017|

Fondsbørsmeddelelse: Forløb af ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen StockRate Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden.
Årsrapporten for 2016 for investeringsforeningen blev forelagt og godkendt, og bestyrelsens forslag om udlodning på kr. 4,10 pr. andel i afdeling Globale Aktier Udloddende samt bestyrelsesmedlemmernes honorar blev vedtaget.

Læs hele fondsbørsmeddelelse her:

27. april 2017|

Fondsbørsmeddelelse: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen StockRate Invest indkalder til foreningens ordinære generalforsamling,
der afholdes torsdag, den 27. april 2017, kl. 14.00. Indkaldelsen med sted, dagsorden samt
fuldstændige forslag er vedhæftet.

Læs fondsbørsmeddelelsen her

Læs indkaldelsen her

 

6. april 2017|

Årsrapport 2016

Bestyrelsen for Investeringsforeningen StockRate Invest har den 2. marts 2017 afholdt
bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen besluttede at indstille årsrapport 2016 til godkendelse på
foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes den 27. april 2017.

Godkendelse af årsrapporten vil indebære et udbytte for 2016 på 4,10 kr. pr. andel i
foreningens afdeling Globale Aktier.

Læs årsrapporten her

Læs fondsbørsmeddelelsen her

2. marts 2017|

Prospekt Marts 2017

Investeringsforeningen StockRate Invest har offentliggjort opdateret prospekt for foreningen.

Læs prospktet her

Læs fondsbørsmeddelelsen her

2. marts 2017|

Udbytte i StockRate Invest

Bestyrelsens forslag til det endelige udbytte forventes offentliggjort umiddelbart efter
bestyrelsens møde den 2. marts 2017.

læs mere her

21. februar 2017|

Valg til investorforum

Valg til investorforum

læs mere her

13. januar 2017|

Fondsbørsmeddelelse: Finanskalender 2017

24. november 2016|