Årsrapport 2017

Bestyrelsen for Investeringsforeningen StockRate Invest har den 22. februar 2018 afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen besluttede at indstille årsrapport 2017 til godkendelse på
foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes den 15. marts 2018.

Godkendelse af årsrapporten vil indebære et udbytte for 2017 på 4,80 kr. pr. andel i foreningens afdeling Globale Aktier, hvilket udbytte blev udbetalt som a conto udlodning først i februar måned.

Læs årsrapporten her

Læs fondsbørsmeddelelsen her