Årsrapport 2016

Bestyrelsen for Investeringsforeningen StockRate Invest har den 2. marts 2017 afholdt
bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen besluttede at indstille årsrapport 2016 til godkendelse på
foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes den 27. april 2017.

Godkendelse af årsrapporten vil indebære et udbytte for 2016 på 4,10 kr. pr. andel i
foreningens afdeling Globale Aktier.

Læs årsrapporten her

Læs fondsbørsmeddelelsen her