Anmodning om suspension i foreningens afdeling

Idet uroen på de finansielle markeder har afledt usikkerhed omkring prissætningen, har foreningen samtidigt hermed anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om suspension i foreningens afdeling.

Spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 38 14 66 00

Læs mere her.