Fondsbørsmeddelese: Årsrapport 2015 for Investeringsforeningen StockRate Invest

Fondsbørsmeddelelsen samt årsrapport 2015 for Investeringsforeningen StockRate Invest kan downloades her:

Fonsbørsmeddelelse

Årsrapport 2015