Fondsbørsmeddele: Aftale om investeringsforvaltning for Investeringsforeningen SockRate Invest

Med virkning fra den 1. april 2016 har Investeringsforeningen StockRate Invest, under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse heraf, indgået aftale om administration med Invest Administration A/S.

Læs fondsbørsmeddelelsen her