Fondsbørsmeddelelse: Forløb af ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen StockRate Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden.

Årsrapporten for 2017 for investeringsforeningen blev forelagt og godkendt, og bestyrelsens forslag om udlodning på kr. 4,80 pr. andel i afdeling Globale Aktier Udloddende samt bestyrelsesmedlemmernes honorar blev vedtaget.

Læs hele fondsbørsmeddelelse her:

Referat af generalforsamling kan hentes her: