Fondsbørsmeddelelse: Halvårsrapport 2016

Bestyrelsen for Investeringsforeningen StockRate Invest har den 19. august d. å. afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkendte halvårsrapporten for 1. halvår 2016 for foreningen. Rapporten, der ikke er revideret, er vedhæftet denne meddelelse.

Læs fondsbørsmeddelelsen her:

Læs Halvårsrapporten 2016 her: