Fondsbørsmeddelelse: Halvårsrapport 2017

Bestyrelsen for Investeringsforeningen StockRate Invest har den 17. august d. å. afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkendte halvårsrapporten for 1. halvår 2017 for foreningen. Rapporten, der ikke er revideret, er vedhæftet denne meddelelse.

Læs fondsbørsmeddelelsen her

Læs halvårsrapporten her