Udbytte

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte på 4,40 kr. per andel. Det er i den forbindelse vigtigt at gøre opmærksom på, at afkast og udbytte ikke nødvendigvis hænger sammen. Foreningens afdeling (Globale Aktier) er udloddende og derfor lovgivningsmæssigt forpligtet til at udbetale bestemte dele af det opnåede afkast (f.eks. skal modtagne udbytter udloddes, mens urealiserede kursgevinster ikke udloddes).

Hvis investor ønsker, at det modtagne udbyttet for 2015 fortsat skal være investeret i foreningen, skal investor købe yderligere andele i afdelingen (svarende til det modtagne udbytte efter skat). Udbyttet for regnskabsåret 2015 udbetales umiddelbart efter generalforsamlingen den 15. marts 2016. Udbetaling af udbytte reducerer foreningens formue. Kursen på investeringsbeviserne falder derfor, når der udbetales udbytte – dvs. umiddelbart efter generalforsamlingen.

Ex-kupon

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke udbydes exkupon-beviser. Dette er besluttet ud fra en omkostningsbetragtning – vel vidende, at udbytte også beskattes hos de investorer, der i løbet af 2016 (frem til generalforsamlingen) har købt/køber beviser i foreningen.

Download Årsrapport 2016 her