Meddelelse: Ordinær generalforsamling den 18. marts 2021

dagsorden med fuldstændige forslag hentes her

fuldmagtsblanket hentes her