Porteføljerådgiver

Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S er en uafhængig formueforvalter med stor indsigt i investeringsrådgivning inden for områderne aktier og obligationer. Særlig inden for investering i børsnoterede selskaber har StockRate en unik metode til at identificere de økonomisk stærkeste aktier i verden.

Stor indsigt i investeringsrådgivning

Udover at være porteføljerådgiver for StockRate Invest, forvalter Fondsmæglerselskabet StockRate samtidig private porteføljer. Rådgivningen tager sit udgangspunkt i StockR8-modellen, som er udviklet af Bjarne Jensen gennem 20 år. StockR8-modellen er baseret på hans erfaring fra ledende stillinger inden for værdipapirsektoren samt undervisning på CBS inden for området eksternt regnskab.

StockR8-modellen er udførligt beskrevet hér.

Siden starten af 2008, hvor StockRate Asset Management opnåede tilladelse til at drive fondsmæglerselskab fra Finanstilsynet, har de forvaltet flere større porteføljer.

Under tilsyn af Finanstilsynet

StockRate Asset Management er underlagt Lov om Finansiel Virksomhed og reguleres af Finanstilsynet.

For mere information om StockRate Asset Management kan du med fordel besøge stockrate.dk.