Redegørelse om inspektion i Investeringsforeningen StockRate Invest

Finanstilsynet var i november 2012 på inspektion i Investeringsforeningen StockRate Invest.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle investeringsforeningens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. På inspektionen var der derfor især fokus på bestyrelsens sammensætning og arbejde, foreningens centrale dokumenter, herunder vedtægter og prospekter samt samarbejdet med depotselskabet.

Hent redegørelsen her