Fondsbørsmeddele: Ledelsesændring i Investeringsforeningen StockRate Invest

Dødsfald i bestyrelsen – ny sammensætning af bestyrelsen

Investeringsforeningen StockRate Invest har med dyb beklagelse modtaget meddelelse om, at foreningens formand, adm. direktør Jørgen Almberg, pludselig er død. Jørgen Almberg indtrådte i bestyrelsen i 2009 og overtog hvervet som bestyrelsesformand i 2013.

Bestyrelsen i Investeringsforeningen StockRate Invest har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i dag valgt næstformand Flemming Nielsen som ny konstitueret formand og Randi Bach Poulsen som ny konstitueret næstformand.

Bestyrelsen består herefter af konstitueret bestyrelsesformand Flemming Nielsen, konstitueret næstformand Randi Bach Poulsen og Troels Gjerrild.

Bestyrelsen vil i nær fremtid tage stilling til den fremtidige størrelse og sammensætning af bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne

Flemming Nielsen
Bestyrelsesformand