Udbetaling af udbytte for 2017

Bestyrelsen har besluttet, at det forventede udbytte for 2017 (minimumsudlodningen), vil blive udbetalt som aconto udbytte umiddelbart efter nærværende offentliggørelse.

Som det fremgår af fondsbørsmeddelelsen, er processen med a conto udlodningen nu iværksat. Det samlede udlodningsbeløb vil fragå foreningens formue den 5. februar, og udlodningsbeløbet vil tilgå den enkelte investors konto med valør den 7. februar 2018.

Læs meddelelsen her