Afkast

Investeringsforeningen StockRate Invest udbyder investeringsbeviser i Afdeling Globale Aktier Udloddende, der investerer i børsnoterede aktier fordelt på 50 af de økonomisk stærkeste selskaber i verden.

Siden opstart og frem til 31. december 2017 har investorerne i StockRate Invest fået et afkast på 121,98%. Det svarer til et gennemsnitligt årligt afkast på 11,55%.

Afkastet er fratrukket alle omkostninger, dvs. det er den reelle værditilvækst som medlemmerne i Investeringsforeningen har fået.

Bemærk at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast.