Beskatning af udbytte fra StockRate Invest, Globale aktier

Beskatningen af udbytte afhænger af dine personlige skatteforhold. Nedennævnte beskrivelse er derfor en generel beskrivelse og ud fra en forudsætning om, at du er fuld skattepligtig i Danmark.

Personer – Almindelig, fri opsparing

Udbytter og gevinster på aktier udloddes til beskatning som aktieindkomst. Aktieindkomst beskattes med 27 pct., når den ikke overstiger 61.000 kr. i 2024. Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænserne det dobbelte.

Aktieindkomst udover beløbsgrænsen på 61.000 kr. i 2024 beskattes med 42 pct.

Oplysninger om udlodningen indberettes automatisk til SKAT.

StockRate Invest købt for pensionsmidler

Afkastet på en kapitalpension, ratepension, aldersopsparing, selvpension eller livslang pension beskattes ens – uanset hvilken værdipapirtype du har investeret i.

Udbytte fra StockRate Invest, Globale aktier samt årets sum af realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab, beskattes med 15,3 pct. (PAL-skat) efter lagerprincippet. Hvis der opstår et nettotab, kan det fremføres til modregning i efterfølgende år.

Banken/pensionsselskabet opgør hvert år det samlede afkast, og beregner og trækker skatten på din pensionskonto i januar måned.

Der udbetales udbytte til et pensionsdepot uden at indeholde udbytteskat.

Selskaber

Udlodninger fra StockRate Invest, Globale aktier andele, købt via dit selskab, bliver udbetalt efter fradrag af 22 pct. kildeskat og indgår i selskabsindkomsten.

Avance eller tab – hvad enten det er fremkommet ved salg eller blot kursudvikling i den tid, selskabet har ejet investeringsbeviset – beskattes årligt efter lagerprincippet.

Avance på investeringsbeviser med minimumsbeskatning opgjort efter lagerprincippet kan, uanset om de er tale om aktiebaserede eller obligationsbaserede, modregnes i selskabets eventuelle fremførte tab på børsnoterede aktier, samt selskabets eventuelle nettotabskonto.

Personligt erhvervsdrivende – med virksomhedsskatteordning

Midler under virksomhedsskatteordningen må ikke investeres i udbyttebetalende afdelinger.

Senest opdateret: 15-01-2024

Har du spørgsmål,

eller ønsker du mere information?

Vi hører gerne fra dig

Er du medlem af StockRate Invest – eller overvejer du at blive det – er du altid velkommen til at ringe til os på 3833 7575 eller udfylde nedenstående formular. Så vil vi ringe dig op og hjælpe dig på vej med mere viden om vores investeringsforening.

Jeg giver samtykke til, at mine oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med StockRates privatlivspolitik. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved at klikke på linket for afmelding i e-mailen eller ved at kontakte os på tlf. 3833 7575.

Har du spørgsmål, eller ønsker du mere information?

Få nyheder fra StockRate

Kunne du tænke dig at modtage opdateringer og gode råd fra StockRate direkte på e-mail?

Tilmeld dig ved at trykke på knappen herunder.