Beskatning

Beskatning af udbytte fra StockRate Invest, Globale aktier

Beskatningen af udbytte afhænger af dine personlige skatteforhold.

Nedennævnte beskrivelse er derfor en generel beskrivelse og ud fra en forudsætning om, at du er fuld skattepligtige i Danmark.

Personer – Almindelig, fri opsparing

Før du modtager udlodningen fra StockRate Invest, Globale aktier, er der fratrukket 27 pct. i aconto skat, og beskattes som aktieindkomst.

Aktieindkomst op til 51.700 kr. (2017) beskattes med 27 procent. Aktieindkomst ud over 51.700 kr. (2017) beskattes med 42 %. Uudnyttede grænsebeløb overføres mellem ægtefæller. Dvs. aktieindkomst for ægtefæller op til 103.400 kr. er til den lave aktieindkomstbeskatning på 27 procent.

Oplysninger om udlodningen indberettes automatisk til SKAT.

StockRate Invest købt for pensionsmidler

Afkastet på en kapitalpension, ratepension, aldersopsparing, selvpension eller livslang pension beskattes ens – uanset hvilken værdipapirtype du har investeret i.

Udbytte fra StockRate Invest, Globale aktier samt årets sum af realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab, beskattes med 15,3% (PAL-skat) efter lagerprincippet. Hvis der opstår et nettotab, kan det fremføres til modregning i efterfølgende år.

Banken/pensionsselskabet opgør hvert år det samlede afkast, og beregner og trækker skatten på din pensionskonto i januar måned.

Der udbetales udbytte til et pensionsdepot uden at indeholde udbytteskat.

Selskaber

Udlodninger fra StockRate Invest, Globale aktier andele, købt via dit selskab, bliver udbetalt efter fradrag af 22 % kildeskat og indgår i selskabsindkomsten.

Avance eller tab – hvad enten det er fremkommet ved salg eller blot kursudvikling i den tid, selskabet har ejet investeringsbeviset – beskattes årligt efter lagerprincippet.

Avance på investeringsbeviser med minimumsbeskatning opgjort efter lagerprincippet kan, uanset om de er tale om aktiebaserede eller obligationsbaserede, modregnes i selskabets eventuelle fremførte tab på børsnoterede aktier, samt selskabets eventuelle nettotabskonto.

Personligt erhvervsdrivende – med virksomhedsskatteordning

Midler under virksomhedsskatteordningen må ikke investeres i udbyttebetalende afdelinger.

Senest opdateret: 20-11-2017