Bæredygtighed i StockRate Invest

ESG-faktorer er de seneste år blevet en stigende ‘driver’ bag afkast og handler grundlæggende om ansvarlighed. StockRate har altid lagt vægt på, at selskaberne skal opføre sig ordentligt og agere ansvarligt, hvorfor ESG-screening er et oplagt supplement til StockRate-modellen for Investeringsforeningen StockRate Invest.

StockRate integrerer ESG-screening i investeringsprocessen på baggrund af, at det er det rigtige at gøre i et større perspektiv, men også fordi det giver et bedre grundlag for at kunne levere langsigtede, risikojusterede og konkurrencedygtige afkast til vores investorer.

Bæredygtighedsscreening

Hos StockRate anvender vi en unik tretrins-model til at udvælge selskaber, der både er økonomisk stærke og bæredygtige.

Fase 1: StockRate-modellen

I denne fase er det finansielle overvejelser, der ligger til grund for udvælgelsen og frasortering af selskaber. Blandt flere end 75.000 børsnoterede selskaber i mere end 150 lande udvælger vi, via vores unikke investeringsfilosofi StockRate-modellen, de økonomisk stærkeste. Det er selskaber med en høj indtjeningsstyrke, høj likviditet og høj stabilitet.

Fase 2: Frasortering af sektorer

Det næste trin i udvælgelsesprocessen frasorterer selskaber på baggrund af ESG-faktorer. På dansk står ESG for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

Selskaber, der håndterer ESG-relaterede risici og muligheder, forventes at stå mere robuste, da de reducerer deres eksponering mod disse risici. Dermed bliver ESG-ratingen en del af overvejelserne til at vurdere, om et selskab opfører sig ordentligt og ansvarligt.

StockRate investerer ikke i selskaber, der:

– Bevidst bryder regler fastsat af nationale myndigheder.

– Er lokaliseret i lande med handelsblokade.

– Er involveret i bestikkelse og korruption.

– Bryder konventioner fastsat af UN Global Compact.

– Er aktive indenfor fossile brændstoffer, tobak, hasardspil, våben og pornografi. Der opereres der med en grænse på 5% af omsætningen i forhold til selskabets berøring med fossile brændstoffer, tobak, hasardspil, våben og pornografi. 5% er opstillet, da det garderer os imod, at selskabet skulle have berøring med andre selskaber indenfor disse brancher.

Fase 3: ESG- eller SDG-screening

I denne fase udvælges selskaber på baggrund af en ESG-screening, som handler om at identificere risici, som kan påvirke selskabets værdi ud fra de tre faktorer. ESG står for environmental, society and government. For miljøet kan det for eksempel være selskabets energiforbrug og mål for øge andelen af vedvarende kilder.

Et af kriterierne til vores ESG-rating er minimumskrav, som selskaberne opnår fra et eksternt analysebureau. Når vi sætter et minimumskrav, vurderer vi, at bæredygtighedsrisici, som selskabet er udsat for, minimeres, og dermed står porteføljen stærkere ud fra et ESG-perspektiv. Samtidig vælges selskaber ud fra, hvordan de viser positiv fremdrift i arbejdet med at reducere CO2-udslip. Vi sigter mod at konstruere aktieporteføljerne på en måde, der kontinuerligt og samlet set reducerer CO2.

Har du spørgsmål,

eller ønsker du mere information?

Vi hører gerne fra dig

Er du medlem af StockRate Invest – eller overvejer du at blive det – er du altid velkommen til at ringe til os på 3833 7575 eller udfylde nedenstående formular. Så vil vi ringe dig op og hjælpe dig på vej med mere viden om vores investeringsforening.

Jeg giver samtykke til, at mine oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med StockRates privatlivspolitik. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved at klikke på linket for afmelding i e-mailen eller ved at kontakte os på tlf. 3833 7575.

Har du spørgsmål, eller ønsker du mere information?

Få nyheder fra StockRate

Kunne du tænke dig at modtage opdateringer og gode råd fra StockRate direkte på e-mail?

Tilmeld dig ved at trykke på knappen herunder.