Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen, der er valgt af generalforsamlingens til at varetage medlemmernes interesser, består af bestyrelsesmedlemmer med betydelig ledelseserfaring, herunder med  bestyrelsesarbejde.

  • Flemming Nielsen, bestyrelsesformand
    Direktør, FNI Consult ApS
  • Randi Bach Poulsen, næstformand
    Advokat og partner i Bech-Bruun.
  • Troels Gjerrild, bestyrelsesmedlem
    Adm. direktør og partner i Odgers Berndtson A/S.

Daglig ledelse

Den daglige ledelse varetages af administrationsselskabet:

Invest Administration A/S
Badstuestræde 20
1209 København K
Adm. direktør Niels Erik Eberhard

Telefon: 38 14 66 00
E-mail: sri@invest-administration.dk