Klageadgang

Er du utilfreds med noget, der direkte vedrører produkterne fra StockRate Invest, er du velkommen til at skrive eller ringe til den klageansvarlige hos:

Invest Administration A/S
Badstuestræde 20
1209 København K

Telefon: 38 14 66 00

E-mail: sri@invest-administration.dk