Investeringsforeningen StockRate Invest

Investeringsforeningen StockRate Invest er en aktivt forvaltet investeringsforening, som har til formål at give et langsigtet afkast, der efter alle omkostningerne er bedre end markedet.

Som medlem i investeringsforeningen får du afkastet i form af kursgevinst og udbytte.

Investeringsforeningen er børsnoteret på Københavns Fondsbørs, Nasdaq OMX. Det betyder, at du kan købe og sælge beviser i StockRate Invest via din bank.

Der er ingen krav til minimumsinvestering, alle kan investere via StockRate Invest, uanset størrelsen på formuen.

50 af verdens stærkeste aktier samlet i et bevis
Når du investerer via StockRate Invest, bliver din formue automatisk fordelt på 50 globale kvalitetsaktier, som er med i StockRate Invests portefølje.

Disse 50 selskaber er nøje udvalgt blandt mere end 36.000 børsnoterede selskaber i verden. De udgør tilsammen en kvalitetsportefølje, som bliver passet og plejet af professionelle hver dag.

Du kan investere frie midler, pensionsmidler og virksomhedsmidler
En stadig stigende andel af danskerne vælger at placere deres frie midler eller pensionsmidler i investeringsforeninger.

Det skyldes bl.a., at pensionsselskabernes investeringer ofte er forbundet med høje gebyrer og høje omkostninger.

En gennemreguleret investeringsform
Investeringsforeningen StockRate er en autoriseret og offentligt reguleret investeringsforening – under tilsyn af Finanstilsynet.