Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen, der er valgt af generalforsamlingens til at varetage medlemmernes interesser, består af bestyrelsesmedlemmer med betydelig ledelseserfaring, herunder med  bestyrelsesarbejde.

  • Randi Bach Poulsen, formand
    Advokat i Bech-Bruun.
  • Troels Gjerrild, næstformand
    Adm. direktør og partner i Odgers Berndtson A/S.
  • Henrik Kraft Scharling, bestyrelsesmedlem
    Investor.

Daglig ledelse

Den daglige ledelse varetages af administrationsselskabet:

Invest Administration A/S
Badstuestræde 20
1209 København K
Adm. direktør Niels Erik Eberhard

Telefon: 38 14 66 00
E-mail: sri@invest-administration.dk