Finanstilsynet

Investeringsforeningen StockRate Invest er under tilsyn af Finanstilsynet.

Finanstilsynet var i november 2012 på inspektion i Investeringsforeningen StockRate Invest.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle investeringsforeningens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. På inspektionen var der derfor især fokus på bestyrelsens sammensætning og arbejde, foreningens centrale dokumenter, herunder vedtægter og prospekter samt samarbejdet med depotselskabet.

Hent redegørelsen her

FINANSTILSYNET
Århusgade 110
2100 København Ø

Telefon: 33 55 82 82
Telefax: 33 55 82 00

EAN nummer: 5798000021006
CVR nummer: 10598184

Hvis du har brug for at sende din e-mail sikkert, beder Finanstilsynet dig sende en e-mail med digital signatur til finanstilsynet@ftnet.dk. Du kan også kontakte Finanstilsynet via din e-boks på www.borger.dk.