Om StockRate Invest

Læs hvem vi er og vores investeringsproces

Investeringsforeningen StockRate Invest er en aktivt forvaltet investeringsforening, som har til formål at give et langsigtet afkast, der efter alle omkostningerne er bedre end markedet.

Som medlem i investeringsforeningen får du afkastet i form af kursgevinst og udbytte.

Investeringsforeningen er børsnoteret på Københavns Fondsbørs, Nasdaq OMX. Det betyder, at du kan købe og sælge beviser i StockRate Invest via din bank.

Der er ingen krav til minimumsinvestering, alle kan investere via StockRate Invest, uanset størrelsen på formuen.

50 af verdens stærkeste aktier samlet i et bevis

Når du investerer via StockRate Invest, bliver din formue automatisk fordelt på 50 globale kvalitetsaktier, som er med i StockRate Invests portefølje.

Disse 50 selskaber er nøje udvalgt blandt mere end 65.000 børsnoterede selskaber i verden. De udgør tilsammen en kvalitetsportefølje, som bliver passet og plejet af professionelle hver dag.

Du kan investere frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler

En stadig stigende andel af danskerne vælger at placere deres frie midler, pensionsmidler eller selskabsmidler i investeringsforeninger.

Det skyldes bl.a., at pensionsselskabernes investeringer ofte er forbundet med høje omkostninger.

En gennemreguleret investeringsform

Investeringsforeningen StockRate er en autoriseret og offentligt reguleret investeringsforening – under tilsyn af Finanstilsynet.

Udvælgelsen af aktierne til investeringsforeningens portefølje sker på bagrund af en fast investeringsproces, der bygger på en unik model, udarbejdet af Bjarne Jensen gennem de seneste 25 år.

Modellen som hedder StockR8, har et overordnet formål – at finde de selskaber i verden, som gennem en langt årrække har vist, at:

right-arrow

selskabet er blandt de bedste til at tjene penge
right-arrowselskabets finansielle styrke er blandt de højeste i verden
right-arrowselskabet kan gentage resultaterne stabilt, år efter år

En portefølje af kvalitetsselskaber

StockRate Invests portefølje består dermed udelukkende af kvalitetsselskaber fra hele verden, som stabilt over en langt årrække har været nogle af de bedste til at tjene penge, og som har en stærk økonomi.

En detaljeret beskrivelse af investeringsprocessen

En detaljeret beskrivelse af investeringsprocessen er tilgængelig på StockRate Asset Managements hjemmeside.